Belo Monte stuwdam Brazilie

Belo Monte stuwdam Brazilie

Film en lezing

Spreker Paul Wolters(ov) spreekt over dit project.Een geplande waterkrachtcentrale aan de Xingurivier in de Braziliaanse staat Pará, midden in het Amazoneregenwoud. De internationale gemeenschap verzet zich tegen de uitvoer van het project vanwege de economische niet-levensvatbaarheid, de ondoeltreffendheid, en de negatieve gevolgen voor het milieu en de inwoners van de regio.

Milieueffecten

Het 668 km² grote reservoir van Belo Monte zal 400 km² (ongeveer 0,01%) van het Amazonewoud onder water zetten. Het milieueffectrapport dat door Eletrobras, Odebrecht, Camargo Correa en Andrade Gutierrez geschreven werd, vermeld de volgende mogelijke gevolgen:

  • het verlies van de vegetatie en de natuurlijke omgeving, met veranderingen in de flora en fauna;
  • veranderingen in de kwaliteit van het water en van de watervoorziening, en veranderingen van de vistrekroutes;
  • tijdelijke verstoring van de watervoorziening in de Xingurivier (ongeveer 7 maanden).

Sociale gevolgen

  •  De Kamaiura’s, die in het stroomgebied van de Xingurivier leven, zijn een van de inheemse volksstammen die door de bouw van de Belo Montedam getroffen worden
  • De bouw van de Belo Montedam zal rechtstreekse gevolgen hebben voor de inheemse volkeren die in de omgeving van het stroomgebied van de Xingurivier leven. Het gaat hierbij om de volgende gemeenschappen: Apidereula, Arareute, Ikpeng, Juruna, Kaiabi, Kayapo, Kamaiura, Kuikuro, Macaw, Meinacos, Nauquá, Panará, Suiás, Tapaiúnas, Trumai, Uaurá, Xavante en Yawalapiti (in totaal ongeveer 13 000 mensen). Ook 62 inheemse leiders, afkomstig uit de stammen Aykre, Bacajá, Cakamkubem, Kapoto, Kararaô, Kiketrum, Mentutire, Moikarako, Mrotidjam, Omekrankum, Pokaimone, Potikro, Terra-Wanga, Tukaia en Tukamã, kanten zich tegen de bouw van de stuwdam. De dam zou het waterpeil van de rivier verlagen, wat gevolgen zou hebben voor de visbestanden waarvan de inheemse gemeenschappen afhankelijk zijn voor hun dagelijkse levensonderhoud. Aangezien de rivier voor de nabijgelegen gemeenschappen het enige vervoersmiddel is, wordt er verwacht dat de dam bovendien ook zal bijdragen tot de geografische afzondering van de inheemse volkeren van het stroomgebied van de Xingurivier, waardoor hun toegang tot sociale diensten verminderd zal worden. De verandering van het waterpeil zou ook een aanzienlijke ecologische impact met zich mee kunnen brengen, aangezien het waterpeil in deze regio een belangrijke ecologische regulator is. Er wordt eveneens verwacht dat de bevolkingsgroei in het gebied, vanwege de bouw van de dam, conflicten over territoria en natuurlijke hulpbronnen zal veroorzaken en de grondspeculatie in het gebied zal vergroten. De komst van een grote externe bevolking zou ook kunnen leiden tot een opleving van seksueel overdraagbare ziekten, alcoholisme en druggebruik.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Belo_Montestuwdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − 15 =