Stad in Beweging door Piet van Diepen

Stad in Beweging door Piet van Diepen

Stad in Beweging is een netwerkorganisatie, die burgerinitiatief wil verbinden en versterken in partnerschap met de overheid. Het ontwikkelt innovatieve projecten op het gebied van ondermeer armoede, opvoeding en veiligheid. Het uitgangspunt is de eigen kracht van individuen, organisaties en gemeenschap. De overheid speelt daar faciliterend en stimulerend op in. Stad in beweging vervult een platformfunctie voor uitwisseling van kennis en inzichten om deze praktijk te versterken. Piet van Diepen geeft over Stad in beweging toelichting en staat open voor vragen en diskussie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeven + zeventien =