Vredescafe

Vrede

ZOMAAR WAT NIEUWSFEEDS

Het Vredescafe is een open platform voor alle organisaties. Hiernaast is slechts een willekeurige keuze gemaakt uit organisaties welke nieuwsberichten posten op internet en dit mogelijk maken om via een andere site te bekijken.

Mochten er sites ontbreken dan horen we dat graag. Het is namelijk nooit de bedoeling om een organisatie of mening uit te sluiten van het open podium. Helaas moeten we een selectie maken en kunnen we niet overal nieuws vandaan halen. Mocht een website interessant zijn zonder dat ze een nieuwsfeed hebben, nemen we deze graag op in onze links. Stuur ons hiervoor een bericht.

PAX

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. We werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.