Open brief van het Amsterdams Vredesinitiatief

Open brief van het Amsterdams Vredesinitiatief

Wij van het Amsterdams Vredesinitiatief vragen jullie om in jullie teksten voor flyers, Facebook, websites en persberichten de invloeden mee te nemen van militaire oefeningen en oorlogvoering op het klimaat. Hetzelfde geldt voor de effecten van oorlogvoering op het ontstaan van vluchtelingenstromen en racisme.
Oorlogvoering, racisme en klimaatverslechtering houden verband met elkaar. Laten wij met onze organisaties aan deze samenhang meer bekendheid geven.

Klimaat
Bij militaire oefeningen en oorlogvoering wordt enorm veel fossiele brandstof verbruikt. Volgens de studie ‘Under the Radar’, verricht in opdracht van de linkse fractie in het Europees Parlement, produceert de militaire sector van Europa een geschatte jaarlijkse uitstoot van bijna 25 miljoen ton CO2. Dat is evenveel als 14 miljoen auto’s uitstoten! Maar met deze vervuiling wordt in het Europese vergroeningsbeleid vreemd genoeg geen rekening gehouden.
Ook heel schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid zijn de bijna onzichtbare laagjes verarmd uranium die achterblijven na oorlogshandelingen.

Racisme
Nederland doet al 20 jaar mee aan interventieoorlogen in onder meer Afghanistan, Irak, Syrië en Mali. Sinds 2015 heeft de Nederlandse luchtmacht 2100 keer bombarde-menten uitgevoerd in Syrië en Irak. Daarbij zijn onschuldige burgers om het leven gekomen. Slechts in twee gevallen bereikte dit de openbaarheid! Door deze bombardementen zijn er vluchtelingenstromen op gang gekomen, die vaak met xenofobie en racisme worden geconfronteerd.
Om oorlogen te legitimeren wordt een vijandbeeld geschapen. Moslims worden afgeschilderd als vijanden en potentiële terroristen. Rechtse partijen als de PVV en FvD trekken hiermee veel stemmen van bang gemaakte burgers.

Kapitalisme
De internationale wapenindustrie wordt gevoed door het kapitalistische systeem en profiteert op grote schaal van belastingparadijs Nederland. Ook Nederlandse wapenbedrijven exporteren werelwijd voor honderden miljoenen aan wapensystemen. Aan de EU en aan landen rondom Europa leveren zij grensbewakingsapparatuur en radarsystemen voor patrouilleboten om de vluchtelingen tegen te houden.
Het Amsterdams Vredesinitiatief wil graag verbinding maken met alle organisaties die zich, net zoals wij, inzetten voor het behoud van onze planeet en voor het tot stand brengen van verdraagzaamheid. Daarom vragen we jullie, om in jullie oproepteksten voor antiracisme- en klimaatacties ook aandacht te besteden aan de gevolgen van oorlogsvoering en het belang van de strijd voor vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 4 =